onsdag 20 januari 2010

Ett gott exempel

Hjulstaskolan är en oerhört imponerande skola med verksamhet som anpassas till eleverna i skolan. Man har öppet i skolan varje dag i veckan mellan 8-21, eller torsdagar 7-21. Med en spännande modell för kontakter med föräldrarna klarar denna skola också detta mycket bättre än många andra skolor jag mött. Läxläsning finns i skolan. Barnen jag mötte i korridorerna var glada, frågade vilka vi var och berättat stolt och glatt om sin skola, om Hjulstaängel gruppen och elevrådet. 330 elever, 50 nationaliteter och ett drygt 30 tal språk.

Hoppas ni är många som får möjligheten att besöka skolan men framförallt hoppas jag att många pratar gott om en av de skolor i Stockholm där lärare, skolledning, och all annan personal gör en fantastisk insats för att barnen ska kunna uppfylla sina bästa stämningars längtan.

En vuxen på skolan beskrev det ungefär så här - det är aldrig eleverna som är problemet om eleverna misslyckas, om de får en lärare eller annan vuxen som tror på dom så tror de snart på sig själva.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar