tisdag 19 januari 2010

Ett slag mot barn och unga med extra behov

Nu kommer nästa slag mot de yngre stockholmare som bäst behöver extra stöd från staden. Borgerligheten har tidigare avviserat nedskärningar i särskolan. Nu är det 250 elever i S:t Örjans skolor som drabbas. Upp till 10 % av budgeten kan försvinna. Det är elever med ADHD, tvångssyndrom, autism eller andra liknande utmaningar som går på denna skola för att man av olika skäl inte klarar av den vanliga skolan. Nedskärningen är en konsekvens av det snåla,nya resursfördelningssystemet för elever i behov av särskilt stöd.

Idag saknas ett tydligt besked barn, föräldrar och personal svävar i ovisshet: Hur mycket Sten Nordin kommer du skära ner på dessa barn och ungdomar vars rättigheter beskärs i det nya kalla Stockholm?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar