fredag 29 januari 2010

Stockholm City skriver i dag på sid 8 om hur friskolor försöker locka till sig gymnasieelever med hjälp av stora reklamsatsningar, löften om körkort, spotify och egen bärbar dator. Det är inte första året det ser ut så här, men när elevantalet minskar och de borgerliga samtidigt tackar ja till fler friskolor - ja då hårdnar konkurrensen om eleverna allt mer.

Det är bra att vi har många friskolor i Stockholm. Men vi behöver ett bättre system. Det är viktigt att eleverna kan göra sina val utifrån skolornas faktiska kvalitet - inte på grund av slugt utformade reklamkampanjer. Jag tycker att det är dags för friskolebranschen att införa en självreglering av marknadsföringen. Går det att ha en självreglering av könsdiskriminerande reklam, så borde det också gå att självreglera hur i synnerhet vinstdrivande friskolor marknadsför sig mot våra ungdomar.

Men jag tycker också att Stockholms stad måste ta större ansvar för att hjälpa elever att fatta kloka beslut på objektiva grunder. Skolorna måste inspekteras oftare och jag vill att kommunen tar fram en tydlig jämförelsetjänst, där elever själva kan jämföra skolor utifrån olika kriterier. I dag sker de flesta jämförelser bara utifrån slutbetyg. Det blir ofta missvisande dels eftersom det har visat sig finnas stora skillnader i hur skolor sätter betyg och dels eftersom elevgrupperna är så olika i olika skolorna.

Friskolor och valfrihet är här för att stanna vilket jag tycker är bra. Därför behöver vi tydligare regleringar och att det offentliga tar mer ansvar för att garantera kvaliteten i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar