måndag 22 februari 2010

Borgarna satsar minst på barnen som behöver mest


Tabellen visar ett antal skolor i Stockholm och hur mycket deras totalbudget har ökat mellan 2006 och 2010 (kolumnen längst till höger). Det framkommer att skolor i rika områden har fått de största påslagen. Skälet är att borgarna inte har räknat upp det socioekonomiska tillägget i budgeten, vilket slår hårt mot de skolor som haft en stor socioekonomisk del i budgeten.

Den uppräkning som skett av totalbudgeten hos skolorna längst ner i tabellen täcker inte de pris- och löneökningar som skett under perioden. Det innebär faktiska nedskärningar för dessa skolor - som ligger i områden med redan mycket stora behov.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar