fredag 19 februari 2010

Flyktingmottagande och att få en rot i Sverige

I en artikel i Dagens Nyheter idag presenterar Luciano Astudillo och Anders Lago det socialdemokratiska förslaget för hur flyktingmottagandet ska fungera bättre för de som kommer till Sverige. Intressant förslag tycker jag som kommer ge möjlighet till bättre och snabbare etablering i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar