måndag 1 februari 2010

Förskola viktigare än skattesänkningar

Det börjar kännas uppenbart att borgarna i stadshuset har tappat greppet om förskolefrågan. Eftersom man inte vill bygga ut förskolan i den takt som krävs och i praktiken genomför nedskärningar i budgeten tränger man istället in alltfler barn i grupperna.

Värst är det på söder, där går mer än varannan unge i grupper med fler än 14 barn. Under måndagen genomför Södermalms stadsdelsnämnd ett öppet möte för besvikna föräldrar som inte fått förskoleplats för sina barn. I ett informationsbrev till de förskolelösa föräldrarna skriver stadsdelen "vi vill också påminna om möjligheten att söka vårdnadsbidrag" . Är det verkligen en smart politik att hänvisa folk från förskolan till vårnadsbidraget? Att gå från att kunna jobba till att ett lågt bidrag. Nej, jag tror att Stockholm behöver en bättre förskola, med mindre barngrupper och plats för alla barn. Under förra mandatperioden byggde vi ut förskolan i dubbelt så hög takt som nu. Det handlar bara om vilja och prioriteringar. Vi prioriterar kvaliteten i välfärden framför fortsatta skattesänkningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar