söndag 7 februari 2010

Göran Hägglund och jämställdheten

Uppenbarligen tycker inte Göran Hägglund att det är problem att könsförtryck leder till att våld i hemmet fortfarande är vanligt, att unga tjejer skär sig för att man tycker sig vara för tjock, i många fall även då tjejen är mager. Att hedersvåld drabbar många flickor i båda invandrade familjer och i familjer som har sina rötter i väldigt kulturellt svenska miljöer. Att kvinnor får lägre betalt bara för att de är kvinnor är ett faktum och att kvinnors kompetens inte tas tillvara är även det ett faktum. Möjligen delar också Göran Hägglund Mats Qvibergs åsikt att kvinnor borde ägna sig åt sina karriärer istället för att sitta i styrelser - som om det ena utesluter det andra.

Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen länge men egentligen är det nog så enkelt som att Göran Hägglund vill ta billga politiska poänger på en av vårt lands största utmaningar, dvs att kvinnor ska ha samma möjlighet som män att leva sina liv under respekt där man kan utveckla sina liv utan att fördomar, våld eller andra hinder styr vardagen.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vart ska man börja. Mycket jämställt att ta upp problem som drabbar pojkar lika mycket som flickor. Punktar upp några saker

*Att Flickor skär sig är ett tecken på att hon mår psykiskt dåligt och behöver hjälp och ofta kan flickor och kvinnor få det på Tjejjourer eller Kvinnojourer. Hur många Killjourer och Mansjourer finns det?

*Av alla ungdomar som begår självmord så är det 75% killar varför? Kan det vara så att som kille att man ska ta dig i kragen och rycka upp sig och gå vidare och inte visa att man är svag?

*FNs World Food Programme ger bara ut mat till kvinnor för män anses inte pålitliga. Antar att det kallar du jämställdhet.

*En folkhögskola som drivs av LO-disktriktet i Stockholm, Långholmens Folkhögskola, prioriterar kvinnor på ett mycket tydligt sätt. Av de sex långa kurser för 2009/2010 som marknadsförs på sajtens startsida är tre stycken, hälften, bara för tjejer. Två av kurserna är bara för invandrare. Det betyder att en kille/man som inte är invandrare bara har tillgång till en enda av de sex kurserna. Den kursen, en konstskurs, är inte specifikt för killar utan för båda kön.

Män är alltså utspärrade från halva kursutbudet. Kvinnor är inte utspärrade från någon kurs. Jämställt?

*Det finns en lag om kvinnofrid men ingen lag om mansfrid

*När ett sambopar får barn har kvinnan vetorätt mot delad vårdnad (hon kan neka mannen delad vårdnad)

*Även vid delad vårdnad krävs kvinnans godkännande för att pappan ska få halva barnbidraget

*95 procent av all enskild vårdnad tilldöms mammor på grund av matriarkala värderingar

*Det lönar sig för kvinnor att utan grund beskylla oskyldiga män för övergrepp för att vinna en vårdnadstvist

*Kvinnor har rätt att bli kroppsvisiterade av en kvinnlig polis men män har inte motsvarande rättighet

*Män förhindras på grund av sitt kön att ta del av diverse samhällssatsningar och bidrag

*Män har ca fyra års kortare genomsnittlig livstid

*Män är mycket mer drabbade av arbetsplatsolyckor och självmord än kvinnor*Enligt BRÅ är det en relativt liten könsskillnad när det gäller utsatthet för relationsvåld. Kvinnor utsätter sina män för relationsvåld, i ungefär samma omfattning som männen utsätter sina kvinnor. Källa: Våld mot kvinnor och män i nära relationer (BRÅ 2009:12)

*BRÅ:s uppfattning stöds även av flertalet internationella studier. I Norge har man exempelvis funnit att bland cirka 2 200 unga (genomsnittsåldern 22 år) hade 6 % av männen och 4 % av kvinnorna under det senaste halvåret utsatts för fysiskt våld av sin partner (Pape 2003). Källa: Våld mot kvinnor och män i nära relationer (BRÅ 2009:12)

*År 2008 polisanmäldes 28 315 fall av misshandel av kvinnor över femton år i Sverige. I drygt två tredjedelar av anmälningarna (20 810 fall) var kvinnan bekant med förövaren. Med bekant menas en nuvarande eller tidigare partner, arbetskamrat, granne, släkting etc. Kvinnor utgjorde under åren 2001–2007 i genomsnitt 20 % av de personer som anmäldes för misshandel mot kvinnor. Källa: Nationellt centrum för kvinnofrid och Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 (BRÅ 2008:23)
Brå uppskattar dock att mörkertalet är högt. Framförallt när det gäller relationsvåld mot män. Detta då relationsvåld mot män inte motsvarar normen, vilket leder till att tröskeln till att våga ta kontakt med polisen uppskattas som avsevärt högre för män än för kvinnor. Källa: Våld mot kvinnor och män i nära relationer (BRÅ 2009:12)


*Mäns våld mot kvinnor tenderar att vara grövre och mer återkommande än kvinnors våld mot män. Kvinnors våld mot män tenderar dessutom att vara av mer psykisk karaktär än mäns våld mot kvinnor. Även om kvinnors våld tenderar att inte vara lika omfattande och grovt, bör man betänka att många offer upplever att känslan av utsatthet och hjälplöshet är värre än våldet. Man kan således inte mäta våldets skadeeffekter genom att enbart se till styrka och kraft. Källa: Våld mot kvinnor och män i nära relationer (BRÅ 2009:12)

Vill mycket gärna ha din synpunkt på det som står ovan så skicka ett mejl till conzun@gmail.com

// Anders

Carin sa...

Anders, visst är det så att också män och pojkar blir diskriminerade emot enbart för att de är män. Speciellt gäller det i relation till barn vid skilsmässa, föräldraledighet eller vid andra tillfällen.

Men faktum är fortfarande att kvinnor har lägre lön än män även då de har samma utbildning och lika lång arbetslivserfarenhet. Kvinnor utsätts för våld i hemmet på ett helt annat sätt än män och hedersrelaterat våld drabbar också pojkar men framförallt flickor.

Våld, förtryck och diskriminering är aldrig ok, och faktum är att kvinnor och flickor i högre grad än män utsätts för just detta enbart för att de är just kvinnor. Det är helt oacceptabelt. Och strukturellt förtryck måste bekämpas med strukturella metoder.

Skicka en kommentar