måndag 22 februari 2010

Habiliteringsverkamhet för barn med cp-skada

Förskolebarn med cp skada utvecklar sin motorik bättre om man får möjlighet till träning och övning med pedagogisk personal som är utbildad till just detta. Flera av dessa barn går på en specialförskola några dagar i veckan och går sedan i förskola med barn utan funktionsnedsättning de andra dagarna. En bra blandning för många barn så att de kan utvecklas motoriskt men också i gå i förskolan nära där de bor.

Vi har sedan i höstas verkat för att de platser som försvunnit i habiliteringen för Stockholmsbarn ska komma tillbaka så att fler barn får rätt till att utveckla sin motorik så mycket som möjligt. Nu verkar en lösning vara nära. Vi jobbar vidare för det så att habiliteringsverksamheten får mer resurser och det därmed blir fler platser till hösten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar