måndag 22 februari 2010

Lika eller likvärdigt

Den borgerliga majoritetens sätt att fördela pengar är en spegel av en människosyn som baseras på att alla människor är likadana och inte en människosyn baserad på att alla är lika mycket värda och unika. Därför leder deras politik till att barnen i skolorna får alltmer samma peng oavsett hur mycket och vilken typ av behov ungarna har.

Så analyserar jag statistiken härnedan. Och konsekvensen av borgerlighetens politik blir beskuren frihet för många eftersom en politik som vägrar se människors olikheter leder till begränsningar. I områden där en större andel av föräldrarna har problem med alkohol eller droger, eller i områden med hög arbetslöshet är det helt enkelt självklart att en större andel barn än i andra områden behöver hjälp och stöd i skolan. Det måste synas i hur resurserna fördelas. Annars får vissa barn i Stockholm sämre möjligheter att gå ut skolan med resultat som ger dem valmöjligheter in i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar