tisdag 9 februari 2010

Skolval

I dessa dagar ägnar många barn och föräldrar stor energi åt att titta på hemsidor, läsa om olika inriktningar och fundera på både vad barnet vill göra och vad som är ett smart val ur framtidsperspektiv. Många är vi föräldrar som känner stress över att valet måset bli rätt, att vårt barn ska trivas och få till sig all kunskap de behöver och har rätt till. Vi jämför och jämför men trots det vet vi egentligen ganska lite om hur de olika skolorna egentligen fungerar. Och vi vet alla att det nästan viktigaste för inlärningen är vilka lärare barnet får och om det vet vi ofta väldigt lite.

Jag tycker att det i grunden är bra med valmöjligheter i skolan. Barn är olika, utvecklas olika och har olika intressen. Att skolor ger barn möjlighet att lära sig på sitt eget sätt eller att barnet/ungdomen faktiskt har möjlighet att utöva sin idrott lite extra i skolan eftersom skolan har den inriktningen ger glädje också till kunskapsinhämtning i andra ämnen.

Men jag kan inte låta bli att tycka att det blir väl mycket val för ganska små barn. Och de val ett barn gör i årskurs 5 eller 6, alltså vid 12-13 års ålder kan vara helt avgörande för individens framtida möjligheter i arbetslivet. Alla skolor måste vara så bra att alla barn kan ta sig vidare efter grundskolan och gymnasiet. Alla grundskoleval måste ge möjligheter till att gå vidare på gymnasiets teoretiska program. Och alla lärare måste ges bättre arbetsmiljö, till exempel genom fler datorer till lärare. Det krävs mer resurser och ibland en annan användning av de resurser som skolan har. Den statistik vi publicerat tidigare visar att resursnedskärningar lett till att färre går ut grundskolan med fullständiga betyg idag än för tre år sedan.

I denna tanketid och val tid hoppas jag att min son väljer dramaklassen i den skola han går i just nu. Det skulle ge honom bra möjlighet att finnas bland kompisar, i en trygg miljö och med duktiga lärare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar