tisdag 2 mars 2010

Besök på hemtjänst


Förra fredagen besökte jag Årsta hemtjänst och träffade den engagerade enhetschefen Milton Palacios och hans lika engagerade medarbetare. Årsta hemtjänst är en av stadens största kommunala enheter med 270 brukare. Många är äldre och sjukare idag än tidigare. Det gör att personalens uppgifter har blivit mer och mer sjukvårdsliknande och därmed också tyngre och kräver annan typ av kompetens än tidigare.


Ledningen och personalen vittnar om att villkoren från Stockholms stad för att driva hemtjänst har blivit allt tuffare – och det drabbar såväl kommunala som privata utförare. Alltför ofta stämmer inte biståndsbedömningarna överens med de äldres verkliga behov av insatser. Och schablonerna för den tid som tilldelas personalen att ordna med mat, städa och ge mediciner har nu krympt till en gräns för vad som är möjligt att hinna med. Detta gör att den som planerar personalens scheman får trolla med knäna och personalen får sedan stressa enormt för att kapa minuter vid varje besök.


Ledning och personal inom hemtjänsten efterlyser mer tid och flexibilitet att själva planera och utföra hjälpen till de äldre. Detta vill jag se till att ge dem vid en rödgrön valseger. Och jag önskar också betydligt mer personal inom Stockholms äldreomsorg. Det finns en gräns för hur mycket ett par fötter och händer och – inte minst – ett huvud kan klara av!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar