torsdag 25 mars 2010

Bredäng och Turkiet

Jag hade en intressant och viktig diskussion med ungdomar på torget i Bredäng om riksdagsbeslutet kring folkmord och relationen till dagens Turkiet. Det är enormt viktigt att vi är ute och pratar med alla som vill diskutera detta. Och att vi då poängterar, stryker under och verkligen visar att vi socialdemokrater vill ha bra kontakter med och relationer till Turkiet som land och turkar i Sverige. Turkiet kommer en dag bli en viktigt EU-medlem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar