måndag 22 mars 2010

Färre bibliotekarier skapar otrygga bibliotek

Stockholm City rapporterar idag igen (22 mars, s. 24) om personalnedskärningarna på stadens bibliotek. Denna gång med anledning av att biblioteksanställda inom SKTF och SACO/DIK har skrivit ett upprop om att de fått nog av de hot och de fall av misshandel på arbetsplatsen. De välkomnande biblioteken lockar ju nämligen inte bara litteraturintresserade utan även utsatta grupper som hemlösa, psykiskt sjuka och missbrukare. Ibland skapar även ungdomar oreda då de använder biblioteket som fritidsgård eftersom det saknas en sådan i stadsdelen.

”Vi orkar inte med mera. Vi går redan på knäna”, skriver personalen och undrar om det kommer att bli än värre ”efter besparingen?” Med besparingen menar man de ytterligare (minst) 12 bibliotekarietjänster som nu ska dras in. Detta efter att 31 tjänster redan har skurits ner på hittills under den borgerliga mandatperioden. Totalt nästan 45 tjänster borta alltså.

Och, det blir knappast färre ensamma timmar vid lånedisken för redan utsatta bibliotekarier. Genom de besparingar som genomförs försvinner ytterligare kollegor som skulle kunna hjälpa till med dubbelbemanning.

Fler intressanta och rödgröna bloggar på Netroots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar