måndag 29 mars 2010

Färre elever i Kulturskolan

Måndagens SvD slår hål på kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedts märkliga bloggpåstående att Kulturskolan har slagit rekord i antalet elever 2009. Faktum är ju, precis som SvD redogör för, att antalet inskrivna elever tvärtom har minskat med drygt 1000 barn och unga på två år. Det Sjöstedt har redovisat är antalet elevplatser där man bland annat räknar samma elev två gånger om han eller hon deltar i flera kurser.

Man kan, precis som Madeleine Sjöstedt och jag, ha olika uppfattningar om hur mycket det ska kosta att ha sitt barn i Kulturskolan eller om man ska jobba mer eller mindre med projekt riktade mot skolorna. Vi socialdemokrater vill sänka avgifterna så att alla barn har råd att gå i Kulturskolan och vill ha mer prova på-verksamhet (bland annat i skolan) för att fler barn ska upptäcka verksamheten.

Men man kan inte ha olika uppfattningar om hur många elever som är inskrivna. Där finns bara en sanning, Madeleine Sjöstedt: det är färre elever i Kulturskolan 2009 än tidigare. Det blev inget rekord. Punkt slut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar