tisdag 2 mars 2010

För ett ökat företagande i förorten

13 procent av de nya företagen i Sverige startas av människor som är födda utomlands.

Ändå går bara 2,1 procent av riskkapitalet i Sverige till företagare med utomnordisk bakgrund.

Läs mer om socialdemokraternas politik för ökat företagande i förorten i DN.

2 kommentarer:

Nils Dacke sa...

Jo och precis som förväntat så vill du använda ANDRAS pengar istället för att satsa dina egna. Tror du inte på alla duktiga invandrare som vill bli företagare själv?

Ta istället från (S) enorma kassa eller fackets miljardfonder och satsa så visar ni på ledarskap.

Carin sa...

Jo, jag tror på invandrare. Jag vet också att vi måste sluta diskriminera invandrare så att de har samma möjlighet som oss med svenskklingande namn och rötter. Jag vet ocskå att personer med utomeuropeisk härkomst missgynnas p g a kort om ens någon kredithistoria, få kontaktnät och ibland av ren diskriminering. Detta måste vi hjälpas åt att ändra på och denna ide är ett sätt att göra det.

Vad intervjuer och statistik också visar är att företagare med rötter i andra länder än Sverige i större utsträckning än andra företagare vill anställa och låta sina företag växa.

Så just för att jag tror, också, på företagare med rötter i utomeuropeiska länder så tycker jag att våra förslag är viktiga.

Skicka en kommentar