söndag 21 mars 2010

För stora barngrupper: Älvsjö

År 2009 var 13 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Älvsjö större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en uppgång från år 2007 då andelen var 10 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 20 procent av storbarnsgrupperna större än så i Älvsjö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar