söndag 14 mars 2010

För stora barngrupper: Bromma

År 2009 var 3 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Bromma större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 27 procent av storbarnsgrupperna större än så i Bromma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar