torsdag 18 mars 2010

För stora barngrupper: Enskede-Årsta-Vantör

År 2009 var 7 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Enskede-Årsta-Vantör större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en uppgång från år 2007 då andelen var 5 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 18 procent av storbarnsgrupperna större än så i Enskede-Årsta-Vantör. Det är en fördubbling sedan 2007.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar