lördag 20 mars 2010

För stora barngrupper: Farsta

År 2009 var 28 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Farsta större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en tydlig uppgång från år 2007 då andelen var noll.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 28 procent av storbarnsgrupperna större än så i Farsta. Det är en fördubbling sedan 2007.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar