måndag 22 mars 2010

För stora barngrupper: Hägersten-Liljeholmen

År 2009 var 15 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Hägersten-Liljeholmen större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är mer än en fördubbling sedan 2007, då andelen var 7 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 7 procent av storbarnsgrupperna större än så i Hägersten-Liljeholmen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar