lördag 13 mars 2010

För stora barngrupper: Hässelby-Vällingby

År 2009 var 9 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Hässelby-Vällingby större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en uppgång från år 2007 då andelen var 8 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 7 procent av storbarnsgrupperna större än så i Hässelby-Vällingby. Det är en ökning med en procentenhet sedan 2007.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar