torsdag 11 mars 2010

För stora barngrupper: Rinkeby-Kista

År 2009 var 4 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Rinkeby-Kista större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en tydlig uppgång från år 2007 då andelen var noll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar