fredag 19 mars 2010

För stora barngrupper: Skarpnäck

År 2009 var 23 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan i Skarpnäck större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en uppgång från år 2007 då andelen var 21 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var hela 64 procent av storbarnsgrupperna större än så i Skarpnäck. Det är en tydlig ökning sedan 2007 då andelen var 42 procent.

2 kommentarer:

Berit sa...

Man kan tycka att ett eller ett par barn extra inte skulle göra så stor skillnad i en barngrupp men för små barn som de mellan 1-3 år blir det ett knä mindre att sitta i, färre som kan sitta närmast bredvid när man läser saga, fler som inte kan få bli tröstade när något hänt som behöver tröst och den trösten behöver man just då och inte senare när någon har tid och möjlighet. Om flera gråter samtidigt kan väl vem som helst inse att det inte fungerar att uppfylla allas behov. Med en mindre barngrupp har man i alla fall möjlighet.

Jag tycker att det behövs mer konkreta exempel på vad som händer när man ökar barnantalet.

Det är en viktig tid i en människas liv när man är mellan 1 och 3 år, då kan man inte alltid uttrycka vad man behöver och inte heller uttrycka i ord vilka känslor man har. Viktigt att komma ihåg. Berit

Carin sa...

Ja, småbarnstiden är viktig för barnen. Att ha en lugn och trygg men samtidigt spännande och pedagogiskt utmanande tid för barnen är viktigt för utvecklingen till att bli trygga personer.

Vi måste hjälpas åt att uppmärksamma alla på vikten av bra verksamhet på förskolan och hur det hänger ihop med Stockholms utveckling.

Skicka en kommentar