onsdag 17 mars 2010

För stora barngrupper: Södermalm

År 2009 var hela 52 procent av småbarnsgrupperna (1-3 år) i förskolan på Södermalm större än 14 barn, vilket är den maxgräns kommunfullmäktige har satt.

Det är en tydlig uppgång från år 2007 då andelen var 38 procent.

För äldre barn (4-5 år) är maxgränsen enligt kommunfullmäktige 18 barn. År 2009 var 18 procent av storbarnsgrupperna större än så på Södermalm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar