tisdag 2 mars 2010

Om polisen i Stockholm

Antalet poliser har ökat i Sverige under flera års tid och det är bra! Jag är glad att den borgerliga regeringen har fortsatt den satsning vi påbörjade vad gäller polisen. Vi behöver poliser ute på gator och torg för att skapa trygghet och förebygga kriminalitet. De extra poliser som kommit under 2007 och 2008 är en konsekvens av den socialdemokratiska satsningen, där vi bland annat öppnade två nya polisutbildningar, i Umeå och i Växjö. I Sverige har nästan 4000 nya poliser tillkommit under de senaste tio åren.

Borgarna pratar mycket om löftet om 20 000 poliser, en fråga vi inte på något sätt är oense om. Jag tycker också att det är jättebra att det blir fler poliser och att synligheten ökar för medborgarna. Det finns dock problem med att bara fokusera på antalet poliser. Ekonomin har varit tuff för Polisen de senaste åren. För Polisens del kan effektiviseringar inte genomföras genom att minska antalet poliser, då regeringen beslutat att antalet poliser ska uppgå till 20 000. För Polisen återstår då bara möjligheten att effektivisera verksamheten genom att vidta andra utgiftsbegränsande åtgärder, exempelvis genom att minska antalet övriga polisanställda.

För att få pengarna att räcka till alla löftesanställningar har polisen behövt minska antalet civilanställda 2008 och 2009 med flera hundra. Enligt årsredovisningen för 2009 minskade antalet civilanställda i 14 av 21 polismyndigheter i landet. Bara hos polismyndigheten i Stockholms län har antalet civilanställda minskat med cirka 100 personer mellan 2007 och 2009. Poliser får nu göra deras arbete, alltifrån att vara receptionister till arrestvakter. Det är inte särskilt effektivt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar