onsdag 10 mars 2010

Socialsekreterarna kan inte leva upp till lagens intentioner

Akademikerförbundet SSR har kommit med en ny undersökning där 600 medlemmar har intervjuats. Resultatet är skrämmande. 74 % av de tillfrågade socialsekreterarna säger att ärendemängden har ökat väsentligt det senaste året. 46 procent redovisar att kommunernas resurser för det förebyggande arbetet minskar och hela 65 procent uppger att de inte alls, knappast eller delvis kan leva upp till Socialtjänstlagens intentioner.1 kommentar:

Jimmy Blondin sa...

Ursäkta en sen fråga i ämnet, men hur tänker Socialdemokratin ta itu med detta politiska problem?

Konsekvenserna drabbar i högsta grad vården av missbrukare. Regeringens pågående missbruksutredning visar att det råder ett bristande politiskt intresse för missbruksfrågorna.
En nyligen publicerad rapport från SoRAD (”Mot en bättre missbrukarvård”) visar att detta uppfattas som ett av grundproblemen bland praktikerna och inte så mycket det som oftast förts fram dvs. att praktikerna saknar kunskaper och kompetens. Därför säger rapporten att SKL:s arbete med Socialstyrelsens nationella riktlinjer skjuter vid sidan av målet.
Vad som också visar sig vara ett problem, som hör ihop med denna låga politiska prioritet, är samhällets negativa syn på missbrukare.

Detta ger vid handen att resursbristerna är betydande och resulterar i att klienterna har svårt att göra sin röst hörd. Klienterna erbjuds ofta det minst kostsamma vård alternativet oavsett behov.
Bostad, arbete och att ingå i ett socialt sammanhang, är ingredienser som i princip inte alls ingår i vårdkedjan och det är här man kan använda begreppet diskriminering för att förstå innebörden. Detta får konsekvenser för vårdens utfall hur bra den än varit.

Så kontentan med mitt resonemang är att det reella utanförskapet (inte borgerlighetens reducering av begreppet) i dag skapas av politiskt ointresse. Genom att inte ta sig an det och att stå upp för de ej röststarka stämplas och stigmatiseras dessa människor än mer. Den redan dåliga självkänslan bekräftas ytterst av politiskt ointresse som i sin tur avspeglas i samhällets syn på missbrukare.

Ett citat som något belyser detta är när Tom Alandh frågar en av kvinnorna i filmen "Vi som överlevde Rågsved":
- "Vad kommer det sig att just du klarade dig?"
- "Vad betyder det att klara sig" Hon hade ju bara överlevt...

Med andra ord behövs politisk vilja och debatt om något så svårt som avvikande beteende och utstötning och mekanismerna bakom det. Demokrati, jämlikhet och rättvisa samt att alla ska omfattas av välfärden får då en mer sann grund.

Jimmy Blondin
socialpedagog

Skicka en kommentar