måndag 29 mars 2010

Tensta konsthall - ett lokalt kulturhus i en global stadsdel

På måndagseftermiddagen träffade jag företrädare för Tensta Konsthall, bland annat chefen William Easton och Bappe Bjuggren, styrelseledamot och Tenstabo sedan många år. Det gläder mig mycket att den nya ledningen verkar ha fått liv i den tidigare problemtyngda verksamheten igen.

Konsthallen fyller en viktig roll i Tensta genom att locka dit högklassiga internationella utställningar och andra evenemang. Men konsthallen har inte minst sin styrka och unika prägel i att den så tydligt kopplar an till lokalsamhället med nära samarbete med skolor, föreningar, bibliotek och boende i Tensta.

Tensta Konsthall har 2008-2010 varit en del av det så kallade Järvalyftet och har ett spännande avtal med Stockholms stad för att utveckla både den egna verksamheten och närsamhället. I år löper avtalet ut och med det ett extra stöd om 2,2 miljoner kr per år. Utan detta stöd blir det svårt för konsthallen att gå vidare och det vore mycket olyckligt om den återuppbyggda verksamheten måste bromsa in igen. Bland annat finns framskridna planer på att etablera ett samarbete med någon av de konstnärliga högskolorna på platsen.

Parallellt skär den borgerliga majoriteten nu ner på Kulturskolan i Tensta som kan tvingas lämna sina lokaler i Blå Huset för att spara pengar. Detta efter att det har slutat många elever från Tensta som inte klarade de kraftiga avgiftshöjningarna som infördes 2007. Vi måste kontinuerligt värna hela staden och inte fastna i projektträsket där verksamheter lever upp under ett par år för att sedan dö när mattan rycks bort under fötterna.

Vi behöver mer kulturverksamheter som motorer i våra stadsdelar. Vi socialdemokrater går bland annat till val på att skapa förutsättningar för en ny teaterscen i Västerort, satsa mer på Kulturskolan och fler lokala träffpunkter för unga. Jag vill nu även titta mer på vad vi kan göra för att fortsätta utveckla Tensta konsthall som ett lokalt kulturhus i en global stadsdel.

1 kommentar:

Gregor Wroblewski, grundare av Tensta Konsthall sa...

Tensta Konsthall är sedan 2004 ett konstgjort projekt utan lokal förankring. Det ockuperas av en generation unga konststuderanden från Stockholms innerstad. Verksamheten kostar över 5 miljoner per år och har hållits flytande av Järvalyftet som årligen placerat 2,2 miljoner i verksamheten mot Järvalyftets egna regler.
Det "lokala kulturhuset" i Tensta är Tensta Träff. Se: www.tenstatraff.se

Skicka en kommentar