tisdag 9 mars 2010

Tors torn

En viktig och spännande utveckling kommer att bli Norra Stationsområdet där Stockholm och Solna kommer att växa ihop med varandra. Det finns förutsättningar för att det blir en spännande och utvecklande del i vår stad.

Vi socialdemokrater är dock kritiska till utformningen av de sk Tors torn som idag planeras bli väldigt höga och dominerande. Därför har vi föreslagit, tillsammans med våra oppositionskollegor i miljöpartiet och vänsterpartiet, att en arkitekttävling borde genomföras. Då skulle vi kunna få nya ideer till hur en spännande och lagom hög byggnation bildar en sammanlänkning mellan Stockholm och Solna.

En bit in i dagens ABC sändning finns ett inslag om Tors torn.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Carin!

Bra!!

Här kommer några reflektioner samt länkar till artiklar:
Det finns ett upprop som verkar för en tävling. Namninsamlingen lämnades till Stadsbyggnadsnämnden inför mötet den 10 dec 2009. Uppropet pågår fortfarande och kommer att sändas till KF inför måndagens möte den 15 mars 2010. http://upprop.nu/GLGA#

Den 28 maj 2009 skrev jag ett mejl till A Wolodarski, i enlighet med hans önskan, där jag berättade att det funnits en annan bebyggelse med gavelmarkeringar invid Torsplan. Jag påtalade att det saknades en analys av effekterna som de föreslagna mycket höga och direkt angränsande Tors Torn tillför inom de kulturskyddade stadsrummen på Röda Bergen. Jag föreslog även studier från angivna punkter.

Tornens slagskugga kommer även att drabba den nya bostadsbebyggelsen och här gäller det solen på dagen.

Att man nu inte har gjort en konsekvensanalys innebär att man bortser från värnet av Röda Bergen som enskilt riksintresse och dess rumsliga värden. Värden som vilar på en långt gången avsiktlighet i samverkan mellan socialpolitiska ideal, stadsplan och bebyggelse.
Kanske har frågan fallit mellan stolarna? Många tycks dessutom tro att Röda Bergens skydd ”bara” är en del av det generella skylineskyddet. Men så är det inte då skyddet är individuellt.

(Stadsbyggnadskontorets Miljöprogram för ett Riksintressant område – Röda Bergen tar just upp skyddet för miljön. Jag var därtill författare till det som konsult på uppdrag av kommunstyrelsen mellan 1986-89. Röda Bergen klassades som riksintresse i samband med detta på antikvariernas (SSM) begäran.)


Jag vill också påtala den brist på öppenhet och transparens som föregått förslaget Tors Torn. Frågan är om det är förenligt med god sed och praxis.

Bifogar artiklar inom ämnet.

http://www.arkitekt.se/s51635 (Ylva L)

http://www.arkitekt.se/s52045 (Wolodarski)

http://www.arkitekt.se/s52855 (Ylva L)

Något om tillgänglighet: http://www.arkitekt.se/s51634


Ps: (Norra Station borde ses som en direkt förlängning av Västra City. Nu göms NS bakom VC frågan)ds

Allt Gott
Ylva Larsson arkitekt sar msa 070-6576644

Carin sa...

Tack för länktips och annan fakta.

Det pågår väldigt många stadsutvecklingsprojekt i Stockholm just nu så utan att med avsikt gömma det ena bakom det andra så blir det för de flesta Stockholmare helt enkelt för många olika processer för att man ska hinna hinna med i dessa. Därför är det ännu viktigare med öppenhet och tydlighet i processerna.

gardebring sa...

I sammanhanget kan det vara värt att nämna att listen till stöd för tornen är större än listan mot.
http://upprop.nu/RHLL

Anonym sa...

Jag har nu läst igenom en förfärlig massa tidningsartiklar, insändare, bloggar och diskussionsforum på nätet som behandlar Tors torn och jag kan konstatera att "för eller emot" verkar vara en generationsfråga. De flesta som ropar högst efter höga hus i allmänhet och nu senast Tors torn verkar vara MÄN i 30-årsåldern. Lobbyorganisationen YIMBYs styrelse består av nio män i 30-årsåldern. Per Ankersjö är väl den politiker i Stockholm som ropat mest på skyskrapor i staden är 38. Någon enstaka kvinna har uttalat sig för skyskrapor t ex Kristina Alvendal 38. Man kan fundera på orsaken till detta.

Jonas Borelius

Skicka en kommentar