tisdag 16 mars 2010

Viktigt om att förebygga brott på DN Debatt


Jag tycker att Carin Götblad presenterade flera spännande idéer för att motverka kriminalitet på DN debatt förra veckan och jag håller helt med om att en stor del av arbetet handlar om att motverka utanförskap och sociala problem. Jag är övertygad om att den långsiktigt bästa brottsbekämpningen är att minska de sociala klyftorna, se till att barn och unga får en trygg uppväxt med en meningsfull fritid och att alla vuxna kan få ett arbete.Jag håller också med Carin Götblad om att skolan, socialtjänsten och polisen är nyckelaktörer vad gäller att förhindra brottslighet och det är oerhört viktigt att de har en fungerande samverkan. Därför låter det intressant med de särskilda sociala insatsgrupper hon förelår i sin utredning.Enligt BRÅ står de 5 procent mest högaktiva brottslingarna i Sverige för cirka 50 procent av den samlade brottsligheten. Därför är det så oerhört viktigt att begränsa nyrekryteringen till kriminella grupperingar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar