tisdag 20 april 2010

Bra satsningar för Stockholm i dag

I dagens besked om den rödgröna infrastrukturen finns flera glädjande nyheter. Inte minst stora satsningar som inte finns i den borgerligas planer:

- Mälarbanan mellan Tomteboda och Barkabybyggs ut. Utan detta mister vi mycket av de kapacitetsförbättringar som Citybanan är tänkt att medföra.
- Tunnelbana Odenplan – Norra station/Karolinska ska möjliggöras. Norra Station ska inrymma ett stort bostadsområde och bli en av regionens största arbetsplatsområden. Då behövs en kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi vill bygga en ny tunnelbanegren till den nya stadsdelen. Det innebär både bättre kapacitet för kollektivtrafikresenärerna och mindre trängsel på vägarna i området. Vi slipper också konkurrensen om gaturummet som annars uppstår mellan trafiken och kollektivtrafiken.
- Spårväg Syd. En första etapp mellan Kungens Kurva och Flemingsberg. Spårväg Syd är mycket viktig för att bygga ihop regionkärnor i länets södra delar och utveckla tvärförbindelserna. Ska vi komma tillrätta med rängseln i en växande region så behövs alternativ till vägtrafiken, också i de södra delarna av regionen.
- Roslagsbanan. Fortsatt dubbelspårsutbyggnad som kommer att möjliggöra 10-minuterstrafik.
- Nynäsbanan får en fortsatt utbyggnad till dubbelspår. Det är viktigt både för att förbättra persontrafiken och få till stånd så miljövänliga transporter som möjligt när hamnen i Norvik utvecklas. Sjöfarten är miljövänlig i sig , men det är viktigt att också utveckla trafiken till och från hamnarna och på Södertörn.
- En av de viktigaste delarna är att vi vill satsa på mer cykel och kollektivtrafik. Vi satsar totalt 6,5 miljarder på statsbidrag till kollektivtrafik i hela landet. I en del av en närtidssatsning får Stockholmsregionen dessutom under fyra år 250 miljoner kronor per år. Pengarna ska bland annat användas till bussar, men också signalprioritering, knutpunkter, depåer och fler cykelbanor. Det är viktigt att komma ihåg att det är något som stockholmarna kommer att märka omedelbart.

Jag tror att jag inte är ensam om att ha trängts i t-banan, på bussen eller suttit i bilköer. Den här satsningen på sammanlagt 17 miljarder kronor varav 10 miljarder från staten, löser inte alla dessa problem, men det är en väldigt bra början.

DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2. Fler intressanta och rödgröna bloggar på Netroots.

1 kommentar:

Jörgen G sa...

Intressant Carin.

Men hur har ni tänkt er att kompensera för kapacitetsminskningen på tunnelbanan ut mot Hässelby när den nya grenen på T-grön mot Norra Station/Karolinska byggts?

Skicka en kommentar