måndag 26 april 2010

Det är dags att prioritera fritids

I dag skriver Katarina Eneris m fl på Svenska Dagbladets Brännpunkt under rubriken ”Fritidshem – skolans blind fläck”. Jag kan inte annat än hålla med debattörerna.

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har valt att prioritera ned skolbarnsomsorgen. Det har blivit lägre personaltäthet och grupperna blir allt större. Sedan 2006 har avdelningarna vuxit med mer än tio barn per avdelning (från 34,9 barn per avdelning till 45,3 barn).

Tiden på fritids ger ingen möjlighet till lugn och ro och tid till stöd för de barn som behöver. Istället blir det stökigt och högljutt och så väl personal som barn blir trötta och stressade. Om detta har Svenska Dagbladet tidigare rapporterat.

Jag vill ändra på det. Vi måste prioritera fritids och öka resurserna. Vi behöver sätta upp ordentliga mål för hur mycket barngrupperna ska minska och ett tak på hur stora barngrupperna får vara. Vi måste se till att öka personaltätheten så att alla barn får möjlighet till stöd och hjälp även efter, mellan och under skoltid. Fritidsverksamheten behöver få möjligheten att integreras med skolans verksamhet, inte bli en verksamhet där barnen ”förvaras” innan de går hem. I stället behövs en bättre verksamhet, gärna där eleverna också kan få hjälp med läxläsning och annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar