onsdag 21 april 2010

En lång onsdag

full av politiska diskussioner med partikompisar vid valupptakt på Östermalm, Stockholmare på flera olika ställen i staden, och släktingar som bor nära. Och alla frågar samma sak - vad betyder överenskommelsen om trafiken i Stockholm. Har ni svikit er åsikt i socialdemokraterna. Och jag svarar samma sak till alla; nej vi har inte ändrat oss, vi är övertygade om att det behövs bättre kollektivtrafik i Stockholm, helst spårbunden och det behövs att färre bilar kör på Essingeleden och genom staden på annat sätt. Därför är uppgörelsen från igår bra som ger spår och annan kolelktivtrafik till Stockholm, satsning på cykelvägar och annat. Och jag är övertygad om att vi också behöver ökad vägkapacitet mellan norra och södra delarna av länet och därför krävs det att Förbifarten byggs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar