måndag 19 april 2010

Hälsoklyftor med Vårdval Stockholm

Vårdval Stockholm har inneburit att vårdcentraler i områden med störst behov har fått mindre resurser. Rinkeby vårdcentral har tvingats halvera sin personalstyrka (från 36 anställda 2007 till 19 anställda 2008). Samtidigt är antalet patienter i princip oförändrat.

Samtidigt har vårdcentraler i Täby och Tyresö kunnat öka sin personalstyrka med en femtedel, trots att patienterna inte blivit fler.

Att det ser ut såhär beror på att vårdcentraler i områden med sämre hälsoläge bland befolkningen inte längre kompenseras för detta, sedan Vårdval Stockholm infördes. Läs mer om det här.

På sajten Kalla Sverige finns berättelser från några av alla de som drabbas av försämringarna av bland annat sjukförsäkringen. Fler intressanta och rödgröna bloggar finns på Netroots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar