måndag 19 april 2010

Kvalitet måste gå före vinst

Sedan den 1 juli har 14 bolag eller föreningar som driver privat förskola eller fritidsverksamhet varnats av Stockholm stad. Varningarna handlar oftast om låg personaltäthet. Personalen har dessutom ofta varit lågutbildad.

Nu har DN granskat alla 14 verksamheter som blivit varnade. DN visar att fyra av dem har tagit ut flera miljoner i aktieutdelning under andra halvan av 2000-talet. Styrelsearvoden i miljonklassen, stora pensionsinbetalningar till styrelsen, och årslöner på uppemot 800 000 kronor förekommer också.

DN skriver om ett en av förskolorna bara hade en anställd personal per 9 barn. Andelen förskoleutbildade bland personalen låg mellan 0 och 22 procent, trots att snittet för Stockholm är 45 procent.

Detta är tydliga exempel på hur jakten på vinst har gått ut över kvaliteten. Så får det inte gå till. Jag vill kvalitetssäkra välfärden och se till att den styrs av barnens behov. Gemensamma resurser för välfärd ska gå till välfärd – inte till vinstuttag.

Ett hjärta rött och Peter Andersson skriver också om detta, liksom Johan Sjölander. Fler intressanta och rödgröna bloggar på Netroots.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar