torsdag 27 maj 2010

Äldre ska kunna känna sig trygga i Stockholm

Jag läst i dagens DN med förskräckelse om Magnus Schvedin som bestulits på värdesaker i ett säkerhetsskåp på sitt äldreboende i Stockholm efter att han avled vid 94 års ålder. Brott mot äldre är en kränkning som blir allt vanligare men ännu saknas en samlad bild. Inom Stockholmspolisen finns redan en särskild Åldringsbrottsgrupp som tillsammans med stadsdelarna håller möten med omsorgspersonalen för att sprida kunskap. Fler insatser verkar dock behövas, både från Polisen och kommunens sida. Många äldre är rädda för att bli utsatta för brott i dag och samhället måste på ett bättre sätt finnas där för dem.

Vad som upprör mig lika mycket som själva brottet mot Magnus Schvedin är att det aktuella äldreboendet Vasen på Kungsholmen har visat prov på ett flertal missförhållanden sedan det togs över av det privata företaget Digni Care 2008. Missförhållanden som mina (S)-kamrater i stadsdelsnämnden har påpekat gång efter annan utan att få gehör från den moderatledda majoriteten i stadsdelen.

”Jag kan mycket väl välkomna privatiseringar och nya initiativ, men det behövs kontroll och styrning. Nu är det bara Mammon som styr”, säger sonen Nils Schvedin till DN. Den borgerliga ledningen i Stadshuset brister ständigt i granskningen av de privata entreprenörer man har slutit avtal med inom skola, vård och omsorg. Jag vill att företag som inte klarar av att ge de äldre eller den egna personalen värdiga och sjysta villkor ska bli av med sina avtal med staden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar