torsdag 6 maj 2010

Avknoppningar

Ekot idag ger en tydlig bild av hur slarvigt den borgerliga majoriteten har hanterat Stockholms tillgångar och skattepengar. Att det är bra att det finns privat drivna förskolor tycker jag också, men att göra det möjligt att ta ut vinster på det sätt som beskrivs i Ekot är att vara väldigt oaktsam med våra gemensamma resurser.

4 kommentarer:

inge nordgren sa...

Jag tror inte vi själva är så trovärdiga förrän vi satt ner foten och systemet före kjell olof feldts avregleringshysteri...

Carin sa...

Ja, vi måste sätta ner foten tydligt. JAg tycker att partikongressen var väldigt tydlig när vi beslöt :

"Skolan ska inte vara en del av marknadsekonomin. Skolan är en del av den svenska välfärden. Vi betalar den tillsammans för att alla unga ska få del av samma höga utbildningskvalitet. När resurser vi gemensamt avsatt för skolan istället används för stora vinstuttag till aktieägare visar det att regelverket inte fungerar. Vår principiella uppfattning är att skattemedel avsedda för skolan också ska gå till skolan. Vinster ska inte kunna tas ut genom att ge avkall på kvaliteten i skolan eller genom att välja bort elever med störst behov. Alla skolor ska vara bra skolor, och alla barn och ungdomar ska få en god utbildning. Förstärkta kvalitetskrav och skärpta etableringsvillkor ska säkerställa likvärdig utbildning. Det kräver långsiktighet och ansvarstagande av att de gemensamma resurserna verkligen används för att ge alla barn en bra
utbildning. Dessa principer ska även gälla för förskolan." s.51, politiska riktlinjer.

Så jag tycker att vi i mångt och mycket har gjort upp med en ganska naiv syn på detta som vi hade tidigare.

Simon Arvidsson sa...

Det naiva ligger främst i att tron på att vinstmotivet som drivkaft ska leda till sådana fantastiska förbättringar av dessa välfärdstjänster. Jag undrar om det i själva verket inte är tvärt om. Jo, jag tror faktisk det.

Carin sa...

Jag tror inte heller på vinst som drivkraft. Jag tror på individers vilja till att genomföra en ide. Dvs om någon drivs av övertygelse om att utepedagogik, Montessori, Waldorf eller annat är bra så har dete förutsättning att bli utvecklande och bra verksamhet. Iden är drivkraften.

Skicka en kommentar