torsdag 6 maj 2010

Debatt hos Kommunal

Vi debatterade rätten till heltid, som jag tycker är självklar, arbetsorganisation och att den viktigaste garanten för bra kvalitet i skolan, vården och omsorgen är att de anställda har möjlighet att göra det kvalificerade arbete de kan göra. Då måste organisationen bygga på tillit och en struktur som gör att den anställde faktiskt har möjlighet att jobba efter egna ideer.

Bra debatt som återigen visade att majoriteten inte tar personalfrågor på allvar - personalborggarådet var inte där och majoritetsföreträdarna pratade om privatiseringar som lösningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar