fredag 21 maj 2010

"Det ska inte synas i munnen om man är fattig"
I stadsdelar med låg medelinkomst är det betydligt färre 3-åringar (turkos stapel) respektive 19-åringar (blå stapel) som är kariesfria.

Källa: Stockholms läns landsting

Läs även Ylva Johansson om en jämlik vård.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar