lördag 22 maj 2010

Ett nytt bidrags-Stockholm

Kostnaden för ekonomiskt bistånd, socialbidrag, ökade i Stockholms stad med 9 procent under 2009. Ökningen beror både på att fler hushåll sökte socialbidrag, den genomsnittliga bidragstiden blev längre, och medelbidraget per person något större.

Detta skriver SvD:s Anna Gustafsson om idag (ej på nätet). Läs mer om vad socialdemokraterna tycker om det nya bidrags-Sverige i DN och på socialdemokraterna.se. Vilka konsekvenser den moderata bidragspolitiken får i kommunerna beskriver socialarbetaren Eva Hillén Åhlström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar