måndag 3 maj 2010

Fler jobb

Med en rödgrön framtidspolitik blir det fler jobb och fler i jobb. Med en borgerlig politik har det under mandatperioden blivit färre jobb, färre utbildningsplatser och mindre framtidssatsningar.

Den rödgröna vårmotionen tar fram förslag om satsningar på småföretag både genom forskningsatsningar, skattelättnader för smårföretag som anställer fler, satsning på forskning för småföretag framförallt i servicesektorn och en investeringsfond på 5 miljarder. Detta kommer ge många fler jobb men också viktiga satsningar på framtiden.

Den rödgröna vårmotionen innehåller också utbildningsatsningar som ger Stockholm 3400 nya utbildningsplatser! Med tanke på att 41 % av de unga som är på jobbtorgen inte har fullgjort gymnasium så är det en viktig framtidssatsning för Sveriges största stad!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar