måndag 17 maj 2010

Rör inte Slussen-utsikten!

I dag har vi från (S) sida satt ned foten om nya Slussen.

Det är många Stockholmare som har hört av sig med synpunkter om nya Slussen, det sägs vara 10 pärmar med brev som kommit in. Många är upprörda över att utsikten från Södermalm kommer att byggas bort och jag måste säga att jag delar många av de farhågorna. I det förslag som presenterats är det väldigt många hus och en del av de är för stora eller olyckligt placerade.

Ska vi kunna bevara dagens vackra utsikt, ja då måste några av husen faktiskt bort, andra bli mindre eller flyttas. Det kan innebära att vi från stadens sida måste vara beredda att satsa några hundra miljoner kronor mer, men jag är beredd att göra den prioriteringen.

En annan sak som många har haft synpunkter på är trafiklösningen. Många är upprörda över vad som beskrivs som en åttafilig motorvägsbro. Jag delar den oron och hoppas att det ska gå att justera utformningen av trafiklösningen lite, så att nya Slussen blir en bättre plats för oss som vill kunna flanera där.

Dessa förändringar kommer att kunna göras utan att det blir problem med tidsplanen för nya Slussen, vilket vissa av mina politiska motståndare hävdar. Själva poängen med samrådet är ju att ta in synpunkter, värdera dessa och sedan eventuellt göra förändringar. Det är också så man som politiker bör agera tycker jag, snarare än att gräva ned sig i skyttegravar.

Läs mer i mitt pressmeddelande eller på Radio Stockholms hemsida.

2 kommentarer:

Ulla-Liza Blom sa...

Bra att S inser att vissa förändringar av planeringen av Slussen måste ske så att utblickar från Ryssgården/ Södermalmstorg över Saltsjön/Mälaren bevaras. Att gå igenom alla 10 pärmarna med synpunkter tar förstås tid, men om arkitekten snabbt får ett uppdrag att skissa på en lösning för att vidga vyn behöver detta inte särskilt fördröja processen.

Carin sa...

Det behöver faktiskt inte fördröja processen alls. Det är meningen att planeringsprocesserna nu går vidare och arkitekter samt planerare specificerar och noggrann planerar det hela för att beslut ska tas successivt under nästa. Vårt förslag försenar inga processer utan är enbart en precisering av vad vi socialdemokrater tycker.

Skicka en kommentar