onsdag 19 maj 2010

Viktigt med publik verksamhet på nya Slussen

Svd Kultur skriver i dag om byggnader för publika kulturverksamheter vid nya slussen. Det är bra att det skymmande triangelhuset på Slussen tas bort men det måste inte leda till att den planerade kulturverksamheten också försvinner. Jag har varit tydlig med att huset ska tas bort eller flyttas för att rädda utsikten men har inte gått med på att det kulturella innehållet ska tas bort.

Det är massor av människor som passerar Slussen varje dag och det är därför mycket viktigt med en icke-kommersiell mötesplats just där. Att den borgerliga alliansen i Stockholm väljer att inte ge kulturen en framträdande roll på nya Slussen är tråkigt men inte förvånande. Jag hoppas verkligen att projektet inte bara blir ännu ett exempel på uppglasad shoppinggalleria och döda ytor. Vi vill se ett hus fullt av liv och kreativitet och kulturell verksamhet på Slussen, exakt vilket hus detta blir får utkristallisera sig i den kommande planeringsprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar