måndag 28 juni 2010

Barngrupperna blir större och störreI helgen rapporterade SvD om hur "barngrupperna växer lavinartat" i förskolorna i Stockholms stad. Nu är 4 av 10 småbarnsgrupper större än stadens gräns på 14 barn, och var tredje storbarnsgrupp är större än gränsen på 18 barn. SvD intervjuar bland annat en barnpsykolog som är orolig för hur detta kan påverka barnens utveckling.

Den borgerliga majoriteten sparar på förskolan och bygger inte tillräckligt många nya förskolor. I budgeten 2010 höjdes förskolornas schablonanslag med 1 procent. Samtidigt har förskolelärarna fått en löneökning på 2,35 procent och de genomsnittliga prisökningarna väntas bli 2 procent under 2010, enligt Riksbanken. Det betyder att förskolorna nu har mindre pengar än de hade 2009.

Det är inte bara i Stockholms stad borgarna sparar på barnen. Läs mer om andra besparingar i borgerliga kommuner i Stockholms län här: Robert Noord skriver om förskolan i Haninge, Eva Rundkvist om förskolan i Upplands Väsby, Matz Keijser om skolan i Enköping och Annika Andersson Ribbing om familjedaghem i Värmdö.

1 kommentar:

Johan Örjes sa...

Det genomförs inga besparingar i Enköpings skolor. Tvärtom har vi gjort satsningar. Lärartätheten har ökat. Vi har avsatt mer pengar till elevhälsa och elever med särskilda behov.

Vi har nu högre lärartäthet än genomsnittet i landet. När Socialdemokraterna styrde i Enköping var inte bara lärartätheten lägre än idag, vi låg också under genomsnittet i landet.


Johan Örjes (C)
ordförande i Nämnden för förskola och grundskola

Skicka en kommentar