fredag 4 juni 2010

Snurrigt om förskolan bland de borgerliga

I går presenterade jag och min oppositionsborgarrådskollega Roger Mogert våra vallöften om förskolan. Tillsammans med (V) och (Mp) vill vi få ned barngruppernas storlek med i snitt ett barn per grupp. Samtidigt ska personaltätheten öka. Det är viktigt för att kunna få till stånd en riktigt bra verksamhet där varje barn får bli sett.

Men vi i (S) vill också förbättra barnomsorgsgarantin. I dag innebär den i praktiken att ett barn kan bli erbjuden plats var som helst i stan, vi vill att ett barn ska garanteras plats i sin hemmastadsdel. Med hemmastadsdel menar vi inte stadens stadsdelsnämndsområden, utan mindre stadsdelar som Katarina eller Tensta. Och – kanske viktigast av allt – om vi inte klarar av att få fram en plats i tid då ska kommunen erbjuda plats på ett tillfälligt familjedaghem eller i sista hand barnpassning i hemmet. I dag händer ingenting om barnet inte får plats. Föräldrar får ingen kompensation och ingen annan slags barnomsorg, vilket skapar en stressig och osäker situation för många familjer.

Förutom detta vill vi också införa en gratis sommarmånad i förskolan och öka andelen högskoleutbildad personal.

Det konservativa styret i Stockholm är inte lika tydliga i sin förskolepolitik. I lördags avslöjade SvD att Moderaterna vill gå ifrån barngruppstaket i förskolan: ” När Moderaterna nu lägger fram sin skolpolitik inför valet tar man det djärva steget att helt slopa maxtaket.–Vi vill utveckla andra sätt att avgöra vad som är kvalitet i förskolan än barngruppernas storlek, för hela debatten har handlat om detta. Det är precis som om det vore en garant – om man uppnår det här, så är allting bra. Så är det ju inte, säger Cecilia Brinck (M), gruppledare i utbildningsnämnden.”

Två dagar senare backade Sten Nordin i en annan artikel i SvD, även om gruppledaren i utbildningsnämnden Cecilia Brink låter påskina att hon själv egentligen är för att avskaffa barngruppstaket.

I dag erkänner slutligen folkpartiets talesperson i förskolefrågor, Ann-Katrin Åslund, i Dagens Nyheter att de borgerliga valt att inte prioritera barngruppernas storlek under mandatperioden. Taket finns där endast som ett ”bör”, ett bör som inte följs i hälften av alla grupper på t ex Södermalm och Kungsholmen enligt stadens egna statistik. Det är en svag styrning.

Jag håller med Åslund om att det vore orealistiskt att lova både mindre grupper och en bättre förskolegaranti – om man hade de snåla budgetramar för förskolan som de borgerliga har haft under den här mandatperioden. Men det måste inte vara så, vi socialdemokrater går till val på en bättre förskola med mer resurser. Då går det att klara både barnomsorgsgarantin och mindre grupper. Vi kan inte vänta på att problem löser sig själva, det krävs politiskt agerande för att få ordning på förskolan i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar