fredag 23 juli 2010

Sluta leva på kapitalet, Nordin

Ekonomin i Stockholms stad måste drivas på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt. Vi ska inte leva på värden som tidigare generationer har byggt upp och inte heller lämna över skuldbördor på kommande generationer. Kostnaderna ska inte vara större än intäkterna. Detta är ett ansvar men också en skyldighet som styrande politiker har enligt svensk lagstiftning. Det handlar ytterst om att långsiktigt säkra kvaliteten i välfärden och möjligheterna till nödvändiga investeringar.

Därför är den kritik som värderingsföretaget Kommunrating framfört mot Stockholms stads ekonomiska politik mycket allvarlig. Stockholms stad får det näst sämsta betyget C, medan övriga storstäder får det bästa betyget A.

Innebörden av betyget är att om stadens politiker inte fattar beslut om att lägga om den ekonomiska politiken så kommer det innebära att kommunen får stora ekonomiska problem.

Bakgrunden är följande: Sedan valet 2006 har den borgerliga majoriteten sänkt skatten med 60 öre. Det motsvarar i den senaste budget 1 042 miljoner kronor. Samtidigt tar Sten Nordin ut 925 miljoner kronor i aktieägarutdelning från de kommunala bolagen. De vinster som går att hänföra till bolagens driftsverksamhet var dock förra året bara 315 miljoner kronor enligt årsredovisningen.

Brukliga och långsiktigt är att göra uttag som är mindre än vinsten, eftersom ett sunt företag använder en del av sina vinster för att investera i förbättringar i verksamheten. I det här fallet är uttaget istället nästan tre gånger så stor som resultatet exklusive genomförda försäljningar.

Det är just de många försäljningar av centrumanläggningar, hyresrätter och annat som den borgerliga majoriteten gjort som möjliggör de stora vinstuttagen till den löpande verksamheten. Det är att likna med en villaägare som säljer sitt hus, gör en vinst och sedan lever upp intäkterna istället för att köpa ett nytt hus.

Sten Nordin brukar säga något i stil med att ”det är viktigt att intäkterna från försäljningarna kommer stockholmarna till del”. De tillgångar som säljs har varit stockholmarnas och därför tillfaller också intäkterna stockholmarna i form av kommunen, där de skulle kunna användas till nya välbehövliga investeringar i t ex nya hyresrätter eller, en del, till nya cykelbanor.

I praktiken innebär det att kommunens intäkter är lägre än kommunens kostnader och det är just detta som Svensk Kommunrating kritiserar i sin analys. Under de senaste åren har 12,5 miljarder kronor tillförts finansieringen från balansräkningen, enligt dagens DI.

Många av de försäljningar, ombildningar och avknoppningar som Sten Nordin har genomfört har varit dåliga affärer från första början. Staden har blivit fälld i Kammarrätten för att avknoppningen av en hemtjänst inte skett till marknadspris. Vi är nog många som blivit upprörda över exemplet Vattuormen där det blivit tydligt att staden ombildat hyresrätter till priser som legat många miljoner under marknadspriset – för varje lägenhet. När intäkterna nu används för att finansiera driftsverksamheten, så försvagas Stockholms ekonomi steg för steg. Det försämrar våra möjligheter att i framtiden göra stora investeringar, men ökar också stadens lånebehov och därmed framtida kapitalkostnader.

Slutligen en kommentar om andra rankningar. Stockholm har fått ett gott betyg av t ex Standard & Poor’s. Denna typ av rankning handlar dock mest om kommunens ställning i dag, kort och gott om vår förmåga att betala våra räkningar här och nu. Som DI skriver i dag får de flesta kommuner högt betyg här och så också Stockholm. Kommuninvests rankning handlar däremot mer om kvaliteten på kommunens ekonomiska politik och ekonomiska förvaltning och här får Stockholm skarp kritik. Jag hoppas Sten Nordin är beredd att ta till sig av den, istället för att som nu ge sig in i en uppseendeväckande konflikt med värderingsbolaget.

2 kommentarer:

Björn Häll-Kellerman sa...

Självklart ska det stå "valet 2006", efter valet 2010 sitter ju Carin själv på Nordins stol :)

Anonym sa...

Bra Carin!

Skicka en kommentar