tisdag 17 augusti 2010

Bättre Slussen kräver mer regional samverkan

Igår eftermiddag var vi med på ett möte med ledande tjänstemän från Stockholm och ledande företrädare för Värmdö. Det handlade om ombyggnaden av Slussen och hur Nya Slussen ska bli bra ur kollektivtrafiksynpunkt. Nya Slussen ska också vara bra för bussen.

Hur mötet hölls visade hur viktiga de frågor, som ibland kan verka små och obetydliga i ett så stort projekt, är för resenären. Medan vi stod på bussterminalen och pratade så avbröts vi ständigt av bullret från den omgivande trafiken. Det gick inte att höra varandra, fast man stod bara en och en halv meter ifrån varandra. Stockholmaren är den svensk som använder mest av sin tid till pendling. Då är det viktigt att miljön är så bra som det bara går och kan vi dessutom förkorta den tiden och använda den på bästa sätt så har vi gjort mycket för att komma tillrätta med stress och förbättra livskvaliteten i vår region. Därför vill vi förkorta pendlingstiderna, förbättra miljön i kollektivtrafiken och på allvar försöka använda kollektivtrafiken och platser nära kollektivtrafik på bästa sätt.

På mötet stod det klart hur viktig en annan fråga är. En fråga som inte diskuterats tillräckligt mycket. Det handlar om samverkan i regionen. På mötet framkom att Stockholm redan tidigare hade upparbetade relationer med Nacka till följd av andra projekt men att sådana inte fanns med Värmdö. Det framstår som märkligt att det inte finns kanaler för samverkan kring så viktiga frågor som Slussen. Carin har tidigare, bland annat på DN Debatt lyft regionfrågan och att Stockholm som stor aktör och regioncentrum måste agera i detta, men moderaterna tvärvägrar. Stockholms stad kanske inte kan bestämma lika mycket själv då. Andra kommuner kanske kommer att få vara med och ta ett större ansvar för projekt i regionen som idag Stockholm till stora delar tar ensamt ansvar för. Som boende i vår region ser man sig inte i första hand som boende i den kommun man bor, utan som boende i regionen. Det måste politiken anpassa sig till.

















Jag och Lars Bryntesson, oppositionsråd (S) i Värmdö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar