söndag 8 augusti 2010

Björklund och verkligheten

Utspelet från Jan Björklund om att föräldrar ska tvingas vara med i skolan om deras barn är stökiga är ännu ett utspel som visar att skolministern varken förstår skolans eller många familjers verklighet. Självklart ska föräldrar få information från skolan om deras barn är stökigt. Ofta beror stökigheten på något, att barnet mobbas, har en oupptäckt dyslexi eller på att föräldrarna är stökiga hemma. Barnet som mobbas ska få hjälp av skolan, dyslexin doagnostiseras. Men att föräldrar som har det jobbigt med sig själva följer med barnet till skolan hjälper med all säkerhet inte barnet.

Nej, vakna upp till verkligheten Jan Björklund. Alla barn har rätt till kunskap, det r skolans viktigaste uppdrag. Lärare behöver få vara de duktiga lärare de är, fritidspersonalen göra sin insats och specialpedagoger sin. Föräldrarna ska stötta sina barn och skolan i nära samarbete med just barnet och skolan. Men Björklunds bestraffningspolitik klarar inte av att se helheten. Ge skolan nya möjligheter - byt utbildningsminister.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar