fredag 20 augusti 2010

Familjecentraler och bra förskola

Barn och ungas uppväxt tycker jag är valets viktigaste fråga. I Stockholm borde vi ha Familjecentraler med Bvc, kurator, frivilligorganisationerna såväl som BUP och öppen förskola. Då vet föräldrarna vart man ska gå oavsett vad man behöver hjälp med. Föräldrarna är ju det viktigaste för barnen. Därför måste vi i Stockholm mycket bättre stötta föräldrar.

Att skapa Familjecentraler i Stockholm är ett vallöfte från oss Socialdemokrater i Stockholm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar