tisdag 10 augusti 2010

Kvinnor som företagare

Lyssnar på ett inspirerande föredrag om kvinnor som företagare i Västmanland. Tidningen Les Affaires skrivs av och om kvinnliga företagare ur ett modernt perspektiv. Kvinnor borde vara företagare i större utsträckning och varför antar man att kvinnor ska vara företagare i välfärdssektorn och inte i andra sektorer är några av budskapen. För Sveriges ekonomiska utvecklings skull är det dags att sluta tänka könsstereotypt. Kvinnor kan helt enkelt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar