onsdag 25 augusti 2010

Onsdag 25 augusti

Kl. 10.00 Pressträff i Stadshuset om nya satsningar på skolan

Kl. 12.00 Handslag med Kommunal i Kungsträdgården, Stockholm ska bli Sveriges bästa kommuala arbetsgivare

Kl. 14.00 Träffa "Veteranklubben" på ABF-huset

Kl. 18.00 Valarbete på Rödgröna valcentret, Sveavägen 48

Kl. 19.15 Arbetsplatsbesök på Årsta Postcentral

6 kommentarer:

Anders sa...

Carin, jag tycker du skall blogga och kommentera socialdemokraternas dåliga siffror i Stockholm ca 20% från senaste mätningen. Hur känns det att redan nu veta att ni socialdemokrater kommer att göra ett ännu sämre val än 2006? Tror det att det finns ett samband mellan er skattehöjarpolitik, avsaknad av nytänkande och ert butlerförslag, som gav Stockholmarna ett gott skratt?!

Anonym sa...

Hej,
jag undervisar i en skola som har ett upptagningsområde där de sociala villkoren är gynnsamma. Det finns ändå elever som har olika diagnoser och behöver extra stöd för att nå målen i de olika ämnena och speciellt kärnämnena. Som det ser ut i skolan idag, får inte dessa elever rätt stöd, om de ens får något stöd alls eftersom det inte finns pengar till resurser.

Det är väldigt frustrerande att som lärare se år gå utan att dessa elever får det stöd som de har rätt till. Jag undrar över ert förslag om pengar till socioekonomiskt svaga områden och vill påpeka att det finns behov av resurser i andra områden. Som det har sett ut tidigare så får skolor med många elever med svenska som andraspråk, mer pengar än skolor som inte har många sådana elever. Hur ska skolor i mer socioekonomiska områden få råd att ge elever i behov av extra stöd, just extra stöd? I en av mina klasser (28 elever)är det minst fyra elever med koncentrationssvårigheter, en med aspberger och ytterligare några elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns ingen extra lärare insatt i klassen. Hur förväntas jag kunna ta hand om alla dessa elever, med olika behov och samtidigt individualisera min undervisning. Ge utmaningar...

Som förälder och lärare blir jag orolig över utvecklingen, att det inte finns resurser för dessa elever.

Era förslag låter toppen, men blir de verklighet om ni vinner valet? Som svensklärare/lärare i svenska som andraspråk välkomnar jag förslaget om bra bibliotek, som lärare välkomnar jag förslaget om frukost och bättre skolmat, som är förutsättning för att eleverna ska kunna ta till sig undervisningen.
Men, får vi se detta i våra skolor undrar jag eller är det ännu ett vallöfte som sedan inte genomförs pga brist på ekonomi odyl?

Hälsningar
Marie

Carin sa...

Hej Marie,
vi har hela den här oppositionsperioden prioriterat skolan i oppositionsbudgeten. Och det är för att vi vet, ser och hör att alla barn i Stockholm inte får möjlighet att bli sitt bästa. Det beror ibland på att skolan inte har tillrcäkliga reurser och är tvungen att prioritera stödet till de som är allra längst ifrån att klara målen. Ja, vi kommer att prioritera skolan om vi vinner valet. Vi har också sagt hela mandatperioden att vi ser ett behov av att höja skatten just för att vi ser att problemen i skolan delvis är ett resursproblem.
Att det finns många barn också i mer välsituerade områden som behöver extra stöd det är jag medveten om. Därför har vi inte heller sagt att man ska ta från de skolor i rikare områden och ge till skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Det är just därför vi ser behovet av att ta ut aningen mer skatt.
Vi måste se till att ha resurser för att barnen har möjlighet att lära sig det de ska i skolan. Det borde ett välfärdsland som Sverige ha resurser till.

Carin sa...

Anders,

jag har kommenterat opinionsmätnignarna i både radio, tv och tryckta tidningar. Och jag tror på demokratin och att valresultat avgörs i val, inte i opinionsmätningar.

Det är i Stockholmsmätningen nästan var femte väljare som fortfarande inte alls bestämmt sig. Därför blir valrörelsen viktigare än någonsin. Flera av de osäkra träffade jag idag och några av dem kommer rösta s! Så jag pratar vidare imorgon.

Anonym sa...

Hej igen,
jag har inget emot den höjda skatten. Och jag förstår att ni inte ska ta från skolor i mer välsituerade områden och det är ju bra. Men, skolan i stort behöver mer resurser och det är det jag vill framhäva. Nu läste jag alliansens manifest där de vill införa något typ lex Sarah och det är ju en tanke som har slagit mig. Frågan är om det hjälper att anmäla skolan, när det ofta känns som att det är de som styr som faktiskt bär huvudansvaret och är de som borde bli anmälda. Skolorna/lärarna gör det bästa de kan utifrån de resurser de har. Pengarna slösas inte bort direkt.

Marie

Carin sa...

Det är nog en bra tanke med någon slags Lex i skolan, men jag vet att det inte finns luft i budgetar i skolorna. Så jag är helt övertygad om att man behöver både tydligare kommunikation och krav på skolorna men också ökade resurser till skolan.

Skicka en kommentar